จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2562 16:28:20     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 149

กลุ่มข่าวสาร :

               วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศช.กปจ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยเฉพาะโรคและแมลงศัตรูของมันฝรั่ง การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูของมันฝรั่ง พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูมันฝรั่ง ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม

ข่าวล่าสุด