“ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช” ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 17:45:35     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 234

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.

เรื่อง ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

          --------------------------------------------------------------------        

          วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช โดยมี ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และนายอนุชา รีบเร่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพราพัฒนา ได้ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษโดยการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช โดยได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันที่จะประสารความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ลงนาม

ข่าวล่าสุด