บรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ในหลักสูตร “การปลูกข้าวในระบบอินทรีย์อย่างไรให้ผลผลิตสูง” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 17:32:48     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 185

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.

เรื่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ อาคาร ๖๐ ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องบรรยาย ๒๑๐๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          --------------------------------------------------------------------        

            วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ให้กับเกษตรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร การปลูกข้าวในระบบอินทรีย์อย่างไรให้ผลผลิตสูง ภายใต้โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ จำนวน ๖๐ คน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชบนเมล็ดข้าวสุก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ารับการฝึกอบรม

ข่าวล่าสุด