จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์” ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 17:23:01     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 113

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช. กปจ.

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์”

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ตำบลสันทราย  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 --------------------------------------

               วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโครงการ“Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคมประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๕ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อมุ่งสู่เกษตรกรอินทรีย์  โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์” ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และอาจารย์ จำนวน ๓๖ คน ในชุมชน ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะโรคของผักและแมลงศัตรูผัก การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูผัก พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูผัก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม

ข่าวล่าสุด