จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ในนิทรรศการตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 11:57:48     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 169

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช. กปจ.

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี”

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 --------------------------------------

               วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนิทรรศการตามรอยพ่อ“กษัตริย์เกษตร” ระหว่าง วันที่   ๑๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  จัดกิจกรรม Mini – Workshop เกษตรอินทรีย์  โดย ดร.พิภัทร  เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์” ให้แก่ประชาชนผู้สนใจที่ลงทะเบียน จำนวน ๓๐ คน ณ  อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนำไปใช้ประโยชน์  และการใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมทาไรเซียม

ข่าวล่าสุด