“คณะผู้บริหาร DFG เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ” วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 11:56:57     ที่มา : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 151

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศช.กปจ.

เรื่อง คณะผู้บริหาร DFG เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

                 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          --------------------------------------------------------------------        

            วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ศช.กปจ. โดยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน

               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ Dr. Ingrid Kruessmann, Director for Asia – Pacific/ German Director of the Sino – German Center for Science Promotion in Beijing และ Mr. Raoul Wagner, Assistant Director of the Sino – German Center for Science Promotion in Beijing, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)  แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และได้กล่าวแนะนำศูนย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  หน้าที่  และภารกิจของศูนย์ฯ  พร้อมกับพาดูการบริหารและจัดการงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงแมลงและเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช

ข่าวล่าสุด